מיטת מרבץ

מיטת מרבץ 2X2

מידות: 2/2 מטר
פלוס בסיס פלוס כרית משלושת