תורן לדגל

תורן לדגל

תורן סיני/רגיל גובה 3/4/5  מ'