ישיבת גן

ישיבת גן

שולחן גן מרוקאי פסיפס

קוטר 140, גובה 75 ס”מ
כסאות ברטולוצ’י חום