הדום גזית

הדום גזית

הדום מפורזל

גובה 40,  רוחב 70 , עומק 70