מוגן גשם 400 מ”ר

מוגן גשם 400 מ”ר

מוגן גשם 400 מ”ר
מוגן גשם , לבן, 20*20, קירות שקופים, מתיחה