ישיבת בר הדס

ישיבת בר הדס

כסא הדס לבן , רגל ניקל
שולחן הדס לבן עץ 70*70, רגל ניקל