הצללה מדברית רשת צל בגוון בז׳

הצללה מדברית רשת צל בצבע חול

רשת צל בצבע חול
יורדת לגובה אפס