הצללה מדברית

הצללה מדברית

הצצלה מדברית, רשת צל בצבע חול 90%
קונסטרוקציית עץ